Stop

Zgnilec amerykański zaatakował na Podkarpaciu

Zgnilec amerykański zaatakował pasieki na Podkarpaciu. Zgnilec amerykański to niezwykle groźna, zwalczana z urzędu, choroba bakteryjna czerwiu.

Na Podkarpaciu   wykryto ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół. Z tego względu decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego ustanowiono na terenie kilku miejscowości obszar zapowietrzony. Obszar zapowietrzony obejmuje miejscowości: Ropczyce, Okonin, Brzezówka, Lubzina, Łączki Kucharskie, Gnojnica, Niedźwiada, Skrzyszów, Ostrów, Broniszów oraz Stobierna.

Obszar zapowietrzony został oznakowany poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o treści: „Uwaga! Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.

Na terenie obszaru zapowietrzonego nakazano wykonanie przeglądu pasiek przez urzędowych lekarzy weterynarii oraz niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilca amerykańskiego Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Zakazano także przemieszczania bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Zgnilec amerykański pszczół to niezwykle groźna choroba bakteryjna czerwiu prowadząca do ginięcia całych rodzin pszczelich. Zgnilec amerykański wywoływany jest przez niezwykle odporną na czynniki środowiska i środki chemiczne laseczkę larwy Paenibacillus larvae.

 


Źródło: www.wzp.rzeszow.pl