Miód

Aktywność antybiotyczna miodów odmianowych

Elżbieta Hołderna-Kędzia, Alina Mścisz i Bogdan Kędzia z Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu zbadali jaka jest aktywność antybiotyczna miodów.

Wyniki przeprowadzonych badań na aktywność antybiotyczną polskich miodów odmianowych (lipowy, gryczany, spadziowy iglasty) oraz miodu manuka oraz zawartość flawonoidów w wymienionych miodach pokazały, że:

  • wartość inhibinowa, czyli aktywność antybiotyczna badanych miodów polskich była mniej więcej na tym samym poziomie, co uważany powszechnie za najbardziej wartościowy nowozelandzki miód manuka, różniąc się nieznacznie (2,6-2,7 do 3,1)
  • zawartość flawonoidów w miodach gryczanym i spadziowym jest znacznie niższa (ok. 30-40%) niż w miodzie lipowym i manuka. Jednocześnie nie stwierdzono korelacji pomiędzy zawartością flawonoidów a aktywnością antybiotyczną badanych miodów.

 

————–
Źródło: Materia≥y z XL Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, http://www.opisik.pulawy.pl/pdf/MatXL.pdf