Hotel dla pszczół

„Dla Babiogórskich zapylaczy”

Pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego we współpracy ze Szkołą Podstawową w Zawoi Wilcznej oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawoi zrealizowali projekt grantowy „Dla Babiogórskich zapylaczy”.

Projektu „Dla Babiogórskich zapylaczy” miał na celu zwiększenie bazy pokarmowej dla pszczół poprzez nowe nasadzenia na terenie sąsiadującym z Babiogórskim Parkiem Narodowym, zaangażowanie społeczności lokalnej w pomoc przy realizacji projektu oraz edukację okolicznych mieszkańców na tematy związane z ochroną owadów zapylających.

Do prac w ramach projektu zaangażowało się ponad 120 uczniów szkoły podstawowej oraz ponad 30 osób z Domu Opieki Dziennej na Przysłopiu. W ramach prowadzonych prac zasadzono 200 drzew i krzewów owocowych, zakupiono hotele dla zapylaczy oraz zorganizowano specjalne pogadanki o życiu pszczół, ich potrzebach, roślinach przyjaznych pszczołom, a także o tym, jak można włączyć się w ochronę owadów zapylających.

 

 


Źródło: https://beskidzka24.pl/pomysleli-o-pszczolach/