Lawenda

Odmiany miodu – kiedy miód można zakwalifikować do danej odmiany

Miody odmianowe to takie, w których można zaobserwować wyraźną przewagę pyłków jednej rośliny nad innymi.

Najpopularniejsze w Polsce odmiany miodu to miody rzepakowe, akacjowe, lipowe, gryczane, wrzosowe oraz wielokwiatowe. Od czego jednak zależy przynależność miodu do danej odmiany?

O odmianie miodu mówimy w chwili, gdy w danym miodzie zawartość pyłków jednej rośliny przeważa nad pyłkami innych roślin. Czyli, przykładowo, jeśli w miodzie z pasieki Kowalskiego przeważają pyłki kwiatów robinii akacjowej – wówczas jest to miód akacjowy.

A ile musi wynosić przewaga danego pyłku nad innymi? Tutaj przyjęło się używać Polskiej Normy na miód pszczeli (PN – 88/A – 77626), która określa właśnie proporcje pyłków w różnych miodach odmianowych. W różnych – bo warto tutaj podkreślić, że te proporcje są różne dla różnych miodów i wynoszą:

  • miód rzepakowy – musi zawierać minimum 45% pyłków kwiatów rzepaku
  • miód akacjowy – 30% pyłków akacji
  • miód lipowy – 20% pyłków kwiatów lipy
  • miód gryczany – 45% pyłków gryki
  • miód wrzosowy – 45% pyłków kwiatów wrzosu

Natomiast miód wielokwiatowy, to miód w którego składzie nie można wyróżnić wyraźnie przewodniego pyłku.

Warto też wiedzieć, że nie każdy pszczelarz przeprowadza badania swoich miodów pod kątem przeważających pyłków, a odmianę miodu ustala często na podstawie cech organoleptycznych miodu oraz pożytku znajdującego się w okolicach pasieki. Nie zawsze więc odmiana miodu deklarowana przez pszczelarza będzie zgodna z powyższą normą.

 

Źródło: opisik.pulawy.pl